2018-

Moderatie debat launch Horizon 2020-project Heriland, november 2019

Evaluatie, i.s.m. SiRM en DSP, van kwaliteitszorgsysteem Nederlandse archeologie i.o.v. SIKB

Begeleiding, i.s.m. Petra Hoogerwerf, ontwikkeling Cultuurhuis Netwerk Oost (Amsterdam)

Begeleiding en penvoering meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Verhalenhuis Belvédère Roetterdam

Begeleiding vernieuwing programmering Museon

Evaluatie, in opdracht van Prins Berhard Cultuurfonds en Wertheimer Stichting, van de besteding Wertheimer-legaat tbv bevordering van fotografie in Nederland

Bijdrage, namens Rewinardt Academie, in uitvoering Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (RCE) Indonesië: capacity building museum professionals

Begeleiding IHLIA (LHBT Heritage) met ontwikkelen toekomstprogramma

Deelname, o.l.v. Academie voor Cultuurmanagement aan begeleidingsprogramma "MeeMaakPodia" i.o.v. Fonds voor Cultuurparticipatie

Begeleiding provincie Flevoland ontwikkling en invulling omgevingsvisie

Scenario-ontwikkeling voortzetting project Archeohotspots

Advsering aan gemeente Deventer over Nederlands SpeelgoedMuseum van Deventer Verhaal

Advisering toekomstvisie Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA)

Advisering toekomstvisie onderduik- en kunstenaarshuis Huis van Gisèle 

Projectleider Straatwaarden 2.0 (2017-), ism AHK/Reinwardt, HvA, (Martijn de Waal) en Sustainism Lab (Michiel Schwarz)

2016-2017

Advisering, i.s.m. Marjolein de Boer, over nieuw historisch museum aan gemeente en provincie Groningen

Modereren Symposium Collecties voor de Toekomst, i.o.v. NMM, Museumpeil, LCM e.a.

Advisering, i.s.m. Phil Compernolle en  Sandy Bosman, organisatie en governance van stichting Framer Framed. 

Modereren beleidsdag bestuur en staf van Indisch Herinneringscentrum

Begeleiding directie Amsterdam Museum in het herijken van missie/visie en strategie

Advisering Ministerie BuZa over ontwikkeling Theory of Change, ism Phil Compernolle en Mildred van der ZwanBeleidskader Internationaal Cultuurbeleid, hoofddoelstelling twee

Advisering heropneming collectie Speelgoedmuseum Deventer, ism Kunsthistorisch Bureau D'ARTS. Advies advies download hier en hier

Meerjarenbeleidsplan Amsterdam Sinfonietta 2017-2020

Catalogustekst tentoonstelling The World of Gertrud D: Panta Rhei, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava. Catalogue download here.   

Visiting professor "Participatory Museums", Research Institute for Museology and Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, ism Marjelle van Hoorn

Projectleider Straatwaarden 1.0 (2016-2017), ism AHK/Reinwardt, HvA, (Martijn de Waal) Sustainism Lab (Michiel Schwarz)

2014-2015

(Sep-okt 2015) Visiting professor "Participatory Museums", Research Institute for Museology and Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, ism Marjelle van Hoorn. Verslag 

Midterm-evaluatie van het programma van het Prins Claus Fonds 2012-2016, i.s.m. Phil Compernolle

Onderzoek draagvlak Nationaal Waterliniemuseum i.o., i.s.m. Marjolein de Boer en Max MeijerRapport hier

(Jan-febr 2015) Visiting professor, Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, Bangkok, Salaya Campus (Th) --> blog

Ontwikkeling nieuw museaal concept Nederlands Tegelmuseum

Visitatie Drents Museum, iov Provincie Drenthe, 31 oktober

Workshop "Fijn Drukken", seminar Kom kennis maken, Chocoladefabriek Gouda, 29 oktober

Advies gemeente Zaanstad over het businessplan van het Museum voor het Nederlandse Uurwerk 

Congresmoderatie, Grenzen aan graven?, RCE, juni

Congresmoderatie, Erfgoed Leiden en omgeving, april 

Congresmoderatie, Helicon Conservation Support bv, maart 

Plan van Aanpak, Centrum voor Cultureel Erfgoed, gemeente Den Haag

Ontwikkeling beleidsvisie groot particulier archief en collecties, Den Haag

 

2012-2013

Deelname audit accreditatie bacheloropleiding Saxion Hogeschool

Advies culturele functies Provinciehuis Noord-Holland

Begeleiding Commissie herontwerp Erfgoedopleidingen Universiteit van Amsterdam/FGw

Penvoering cluster Erfgoed/Herbestemming Centre of Expertise, HvA/AHK/InHolland

Project Culturele waardestelling. Cultuurhistorisch onderzoek complex het Nieuwe Haagse Bouwen, Ketelstraat 21-23 rapport 

Advisering samenwerkingsverband van NO-Friese musea Markant Friesland

Moderatie expertmeetings commissie Musea van de Raad voor Cultuur 

Procesbijdrage besteladvies musea

Advisering gemeente Nieuwegein en schouwburg De Kom. Verheldering relatie gemeente en bestuur theater/kunstencentrum 

Cultuur in Schiedam voor Stichting Musis, Schiedam. Essay over cultuurbeleid 

Amsterdam Sinfonietta. Ondersteuning ontwikkeling meerjarenbeleidsplan 

Evaluatie Fonds BKVB-diversiteitsprogramma. Evaluatieonderzoek van het vrm. Fonds BKVB-programma '355ºArt Beyond Borders'en essay Stand culturele diversiteit in Nederland, i.o.v. Mondriaan Fonds

2010-2011 

Serie colleges adviesvaardigheden culturele sector, Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Advies evaluatie Wamz, i.o.v. Raad voor Cultuur

Voorzitterschap bijzondere adviescommissie Raad voor Cultuur, Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg, najaar 2011 naar advies

Onderwijs en onderzoek t.b.v. curriculumvernieuwing BA- en MA-opleidingen Cultureel Erfgoed/Museologie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Lectoraat Reinwardt Academie, vanaf zomer 2011

Quick scan Theater Instituut Nederland: Onderzoek naar waarde en betekenis van de TIN-collecties. 

Kom je ook? Moderatorschap werkconferenties KomJeOok: "Vernieuwing culturele praktijken" door Mediamatic en Deneuve Cultural Projects in opdracht van Stichting Doen, m.m.v. Mondriaan Sitchting, Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en MakeLoveNotArt 2008-2011.

Nederlands Waterleidingmuseum nieuwe stijl. Ontwikkeling concept & plan van aanpak voor nieuwe vorm van reizende tentoonstellingen NWM in samenhang met uitbesteding collectiezorg.  

Begeleiding marketing/communicatie Helicon. Advisering vernieuwing externe communicatie van Helicon Conservation Support b.v.

Advisering Museum Bredius. Vernieuwing museumconcept en haalbaarheidstudie Museum Bredius, i.s.m. Bureau D'ARTS

Advisering Groninger Museum. Ondersteuning ontwikkeling meerjarenbeleid Stichting Goninger Museum, i.s.m. Bureau D'ARTS

Ideeontwikkeling Science Centre Delft. Onderzoek virtuele vorm Science Centre Delft, TUDelft.  

Beleidsadvisering Tropenmuseum. Begeleiding productplanning en beleidsvernieuwing. 

Bijzonder secretariaat Raad voor Cultuur, commissie Archieven. Penvoering besteladvies Archieven; zie LinkedIn-discussie vorig najaar over waardering, selectie en collectievorming, met grafische weergave discussieverloop in de tijd

Evaluatie vormgevingserfgoed. Evaluatie regeling Vormgevingsarchieven, in opdracht van de Mondriaan Stichting 

2008-2009

Nieuwe Bouwloods Sint Jan. Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie Nationaal Museum voor Middeleeuwse Bouwkunst "Bouwloods St. Jan", in opdracht van Gemeente den Bosch, i.s.m. Kunsthistorisch adviesbureau D'Arts en m.m.v. Henket & partners architecten (Esch) en Levie van der Meer ontwerpers, Amsterdam; klik hier voor planvoorstel naar gemeenteraadeindrapport en film

HGA 2.0. Begeleiding en penvoering beleidsvernieuwing Haags Gemeente Archief; download beleidsplan  

Historische Collectie Schiedam. Onderzoek, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie zichtbaarheid gemeentelijke historische collectie, in opdracht van Gemeente Schiedam, i.s.m. Kunsthistorisch adviesbureau D'Arts; update: bespreking in gemeenteraad 5 november 2009   

Informatiebeleid Geldmuseum. Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van het Geldmuseum, Utrecht.  

225 jaar Teylers Museum. Digitale versie Ovale Zaal t.g.v. 225ste verjaardag van Teylers Museum, Haarlem, op 10 december 2009 - i.s.m. ABCultuur, Trezorix b.v. en VTHP Webdesign.

Kunst en Cultuur op Zuid. Begeleiding conceptontwikkeling kunst- en cultuurpijler Pact op Zuid, Rotterdam.

2005-2007

Betekenis Soestdijk. Onderzoek naar waarde en betekenis van Paleis Soestdijk voor de Nederlandse samenleving ter voorbereiding van het herbestemmingsproces, i.o.v. Rijksgebouwendienst [download hier het essay Terug naar Soestdijk]

Informatiebeleid Teylers Museum. Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van Teylers Museum, Haarlem. In samenwerking met Cheperu Design b.v.

Informatiebeleid Delft. Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van de gefuseerde erfgoedinstellingen gemeente Delft. In samenwerking met Cheperu Design b.v.

Meerjarenbeleid Museum het Rembrandthuis. Begeleiding directie Rembrandthuis bij het formuleren van het beleid 2009-2012.

Erfgoed van de Oorlog MinVWS. Advisering over mogelijke manieren van omgang met de nalatenschap van oorlogsgetroffenen en hun organisaties, ten behoeve van het Ministerie van VWS, uitgave Amsterdam University Press [download hier het essay Tussen ooggetuigen en erflaters

Erfgoed Bulgarije. Pre-accessieproject om de Bulgaarse overheid, met name het Ministerie van Cultuur in Sofia, en publieke partijen in staat te stellen volgens EU-normen op te treden op het gebied van roerend cultureel erfgoed. In opdracht van het Ministerie van Financiën (douane) en het Ministerie van OCW (erfgoedinspectie). I.s.m. AO organisatie-adviseurs. Projectbeschrijving Het project probeert ook bij te dragen aan discussies over civil society inclusief gebruikmaking van Bulgaarse media.Afgesloten 1 april 2008

Stedelijk Museum Amsterdam. Projectmatige begeleiding van de ontwikkeling van het Beleidsplan 2005-2008 "Naar een nieuwe top"

Terpententoonstelling Groninger Museum. Begeleiding concept en ontwikkeling tentoonstelling "Professor van Giffen en het geheim van de wierden".Tevens opzet en samenstelling het eerste Nederlandse Archeologisch film- en videofestival "Mummies en modderlaarzen". [externe link: Groninger Museum]

Museaal beleidskader Defensie. Advies aan Ministerie van Defensie over omgang met het bestel aan militaire en defensiemusea. I.s.m. Kunsthistorisch Adviesbureau D'Arts. Advies Militair Museaal Bestel

Lustrum RAAP Archeologisch Advies. Organisatie en leiding van de viering van het 20-jarig bestaan van RAAP Archeologisch Advies. Opzet en redactie van de brochure "Help, archeologie!" [download hier de brochure | externe link: Website van RAAP]

 

2003-2004

Ontwikkeling LSB/MuzieuM. Begeleiding van en onderzoek voor omvorming Nijmeegse blindenbibliotheek Le Sage ten Broek tot MuzieuM, "ervaringsmuseum over zien en niet-zien". [externe link: Website van MuzieuM]

RMO Artissage. Ontwerp, inhoud en design van glossy museummagazine Artissage, i.o.v. Rijksmuseum van Oudheden, bij Vernissage GMBH.

Geschiedenis van Dordrecht. Adviseringsproject voor het beter zichtbaar maken van de geschiedenis van de stad, gefocust op het gebied rond de Hof en de Statenzaal in Dordrecht.

Erfgoed Hongarije. Pre-accessieproject om de Hongaarse overheid, met name de Inspectie Cultureel Erfgoed in Boedapest, en publieke partijen in staat te stellen volgens EU-normen op te treden op het gebied van roerend cultureel erfgoed. In opdracht van het Ministerie van Financiën (douane) en het Ministerie van OCW (erfgoedinspectie). I.s.m. AO organisatie-advieurs. projectbeschrijving

2000-2003

Ondersteuning Stichting Weten. Herontwerp functies en aandachtsterreinen van de vrm. Stichting (Publieksvoorlichting) Wetenschap en Techniek Nederland. Opzet en uitvoering pilots regionale samenwerking.

Museaal concept nieuw Fries Museum. Vaststelling status quo van het Fries Museum en haalbaarheidsstudie en ontwerp vernieuwd museaal concept t.b.v. nieuwbouw aan het Leeuwardense Zaaiveld.

Evaluatie Monumentenzorg/archeologie Utrecht. Begeleiding beleidsevaluatie dienst Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Utrecht.

Strategie Bibliotheek Rijksmuseum van Oudheden. Vergelijkend onderzoek van en beleidsadvies over museale bibliotheekfunctie Rijksmuseum van Oudheden.

Princessehof Digitaal. Onwikkeling eCultuur-beleid en website voor Nationaal Keramiekmuseum het Princessehof, Leeuwarden, i.s.m. Trezorix.

Gedragscode NVvA. Vergelijkend onderzoek naar en ontwerp van ethische principes en gedragsregels ten behoeve van de archeologische beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Archeologen

1998-2000

Opzet Vereniging DEN en Projectplan Cultuurwijzer. Ontwerp en operationalisering van de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland. Ontwikkeling projectplan voor een internet-portal op het gebied van alle museale collecties in Nederland.

Archeotheek. Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van een bezoekerscentrum van het Rijksmuseum van Oudheden, als onderdeel van de nieuwbouw (gerealiseerd 2000). Tevens virtuele interface op collectie en kennis: ArcheonautTM.

Public Affairs Koninklijk Penningkabinet. Begeleiding marktonderzoek in de archeologische wereld t.b.v. numismatische diensten en producten KPK.

Infocentrum Volkenkunde. Begeleiding ontwikkeling Volkenkundig Informatiecentrum voor de nieuwbouw van het Rijksmuseum van Volkenkunde.

naar boven | inhoud: © 2007-2

Deel deze pagina