I.s.m. Michiel Schwarz, "Development Kit: naar een nieuw repertoire voor sociaal engagement door erfgoedprofessionals", werkboek bij Meer Straatwaarden, juni 2019

Samenstelling en eindredactie, i.s.m. Michiel Schwarz, en bijdragen in Meer Straatwaarden: een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement, Amsterdam: Reinwardt Academie 2019

Redactie Linda Malherbe, De magie van Verhalenhuis Rotterdam (Reinwart Memorial Lecture 2018), Amsterdam: Reinwardt Academie 2019

Redactie Salvador Muñoz-Viñas, The Transactional Nature of Heritage Conservation (Reinwart Memorial Lecture 2017), Amsterdam: Reinwardt Academie 2018

Interview Kees van der Meijden, De maatschappelijke onderneming. Het museum van de toekomst, 2018, 184-200 

Voorwoord Chinese vertaling van Nina Simon,The Participatory Museum, Hangzhou: Zhejiang University Press 2018  

Verslag "The Art of Queering", internationaal symposium 16 Juni 2017, Reinwardt Academie

i.s.m. Hui Zhang en Marjelle van Hoorn, "Participatory Museums in China – a personal account", Museum Management and Curatorship, 32:4, 2017, 415-417, DOI: 10.1080/09647775.2017.1348582

i.s.m. Hui Zhang en Marjelle van Hoorn, 探索中国的参与式博物馆原则 ["Exploring Participatory Museum Principles in China"], Southeast Culture 2017, 3, 117-121  

"Content or container? Museology as a discipline" MUSEUM, bimonthly of the Capital Museum, Beijing, 2017, 3, 33-40

Artikel ‘Refuge for the condition humaine’, in House of Giséle. Highlights of Memory Machine and Intellectual Playground 2014-2017 [2017], 88-89

Redactie Margriet Schavemaker, The White Cube as a Lieu de Mémoire: the Future of History in the Contemporary Art Museum (Reinwart Memorial Lecture 2016), Amsterdam: Reinwardt Academie 2017

Samenstelling en eindredactie, i.s.m. Michiel Schwarz, en bijdragen in Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken. Schetsen uit het onderzoek Straatwaarden 2015-2016, Amsterdam: Reinwardt Academie 2017

Essay i.s.m. Marleen Stikker, Marco de Niet, ‘De droom van bewaren: archiveren en erfgoed. Relativering, ongemak en een vooruitblik', in Boekman 110, 2017, 54-57

Redactie Marcos Buser, Rubbish Theory: The Heritage of Toxic Waste (Reinwardt Memorial Lecture 2015), Amsterdam: Reinwardt Academie 2016

Column ‘Samen voor ons eigen’ in: Amsterdam Museummonitor 2016, 108-109

Redactie van en bijdragen in Michiel Schwarz, A Sustainist Lexicon, Seven Entries to Recast the Future -- Rethinking Design and Heritage. With field notes bij Riemer Knoop and sustainist symbols by Joost Elffers. Amsterdam: Architectura & Natura 2016

i.s.m. Phil Compernolle e.a., Moving Worlds Tussentijdse evaluatie Prins Claus Fonds 2012-2016, november 2015

Redactie en samenstelling M. Brinkman, De verzelfstandiging: waarom en hoe de rijksmusea zelfstandiger werden, Amsterdam: Reinwardt Academie 2015

Catalogustekst tentoonstelling The World of Gertrud D: Panta Rhei, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava maart 2016

Samenstelling en redactie verslag symposium Queering the Collections: tips en tricks voor het nog zichtbaarder maken van gender- en seksuele diversiteit in collecties (OBA 20 maart 2015), Reinwardt Academie en IHLIA juli 2016. download hier

"An empty stage. Assessing the value of theatrical collections", in Forment, B., en C. Stalpaert (red.), Theatrical Heritage. Challanges and Opportunities, Leuven: University Press Leuven 2015, 179-193

"De bodem als oorlogsarchief", in Onderzoek uitgelicht, over herdenken, vieren en herinneren, Nationaal Comité 4 en 5 mei, 3/2, nov. 2014, 4-8

"A tale of two cities, in MMNieuws 2014, 1, 9

"Een leeg paleis vol keuzes. De toekomst van Soestdijk", in M. Bovens en C.-J. Pen (red.), De wijde blik: op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed. Lectoren aan het woord: essays en interviews, Amersfoort: RCE 2014, 23-27

Bespreking van Het erfgoeduniversum. Een inleiding in de theorie en praktijk van cultureel erfgoed (2014), in: Museumvisie 2014/2, 60-61

Bespreking van Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (2013), in: Museumvisie 2014/1, 60-61

Essay "Blade Runner. Het neerdalend stof van een catastrofe", in G.J. van Bussel (red.), De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst, Lectoraat Digital Archiving & Compliance, Hogeschool van Amsterdam 2013

Rapport UNESCO expertmeeting 11-14 juli 2012, Rio de Janeiro. "Cultuur in een tussenstad", Musis 18/6, 2012, 10-13

"Betoverende speerpunten", Archeologie Magazine 5, 2011, 56-57

"Levende hunebedbouwers", Archeologie Magazine 6, 2010, 52-55

"Odyssee: beter laat dan nooit", in Erfgoed Nederland Magazine 3, 2010, 10-12

"Save Me. Tussen erfgoed en archief", in Premsela.org HerfstWinter 2010/2011, 12-17

Evaluatie Regeling Vormgevingserfgoed, i.o.v. Mondriaan Stichting, maart 2010

"Besteladvies Archieven" (penvoering), Algemene Commissie Archieven, Raad voor Cultuur, april 2010

"Bedrijfscollecties erfgoed?", in: J. Barendregt et al. (red.), Bedrijfscollecties in Nederland, NAi Uitgevers/Vereniging Bedijfscollecties Nederland, 2009, 128-134. Zie hier.

Een vat vol resonanties (jubileumuitgave Gordion 1998-2008), oktober 2008/april 2009 download Gedrukt exemplaar te bestellen per email gordion_ca@hotmail.com (€ 12,50 + porto)

"Minder somber over archeologisch bestel", ArcheoBrief 12/4 (2008), 36-37 [download]

"We gaan toch geen nare dingen zeggen, he? Visitatiesysteem voor langdurig gesubsideerde instellingen", SICAmag Kwartaalblad van de Stichting Internationale Culturele Activiteiten, 39/2008, 14-17

"Wie past op het erfgoed van de oorlog? - Van tastbare herinneringen tot geschiedenis", COGISCOPE Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, 2008/03, 26-32

i.s.m. D. Houtgraaf, R. Dekker, "Collecties 2.0: verbindingen", in Voor de eeuwigheid. Over collectiebeleid in Nederland (Mondriaan Stichting, Erfgoed Nederland) 2008, 28-37

eindredactie (i.s.m. R. Afman). Moving Heritage. Managing Movable Heritage in the EU: Bulgarian-Duth Experiences 2005-2008, download Driebergen/Sofia 2008

essay Terug naar Soestdijk: op zoek naar betekenissen van een leeg paleis (december 2007). In opdracht van Rijksgebouwendienst/Den Haag (download hier)

essay Erfgoed van de Oorlog Tussen oogetuigen en erflaters. Denken over het erfgoed van de Tweede wereldoorlog. In opdracht van Ministerie VWS, Amsterdam:AUP 2007 (download hier)

brochure "Help, Archeologie!" Help, archeologie! Wat u moet weten over archeologie. In opdracht van RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam 2005(download hier)

essay Leidse Poort Stel je eens voor. Op zoek naar de betekenis van de Leidse Poort. In opdracht van samenwerkende Leidse rijksmusea, Leiden/Naturalis, 2004(download hier)

essay historie Wetenschaps- en Techniekcommunicatie 'De ijzeren ploegschaar. Een cultuurhistorische visie op wetenschapscommunicatie’,in C.J. Hamelink e.a. (red.), Interactieve wetenschapscommunicatie, in opdracht van Da Vinci Insituut, Vrije Universiteit, Coutinho:Bussum 2004, 55-74 (download hier)

tijdschrift RMO Artissage Rijksmuseum van Oudheden (Artissage. Het Tentoonstellingsmagazine, nr. 35/02), Heidelberg: Vernissage Verlag GmbH 2003(bekijk hier de omslag)

essay erfgoededucatie 'Cultureel erfgoed-educatie in perspectief', in: Initiatiefgroep Museum en Onderwijs & F. Smolders (red.), Museum en onderwijs: ervaringen en handreikingen voor museum­ bezoek door Primair en Voortgezet Onderwijs, Leuven: Garant 1999, 101-115 (download hier)
 

Voor Raad voor Cultuur (medewerking aan)

Europees Erfgoedlabel
Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg
Archievenbestel
eCultuur
museaal beleidskader
presentatie Nederlandse geschiedenis in musea
vooradvies met sectoranalyse musea
herijking museaal bestel Advies Erfgoedselectie
Advies Filmconservering: Deltaplan voor het filmbehoud Advies Omstreden Erfgoed WO II


Anders, als adviseur en columnist

Aan tafel bij de goden - Noma ondergaan, april 2011 download hier

Een Rijks Labyrinth, in Archeologie Magazine 2010/4, 60-63, 45

"Nu nog nieuwer", in MMNieuws 2010, 5, 28.

"Een wankel wereldwonder. Duurzaam beheer van Borubudur blijft veel aandacht vragen", in Archeologie Magazine 2010/4, 60-63

i.s.m. Annemarie Beunen: "Gewoon uit de hand mag vaak niet. Steekproef fotoverbod in musea", in MuseumVisie 2007/4, 52-53 (download hier).

Evaluatie Actieplan Cultuurbereik

92 columns geplaatst in Scarabee / Archeologie Magazine 1999-2016 (download hier)
 

Vanuit Archeologisch Informatie Centrum

i.s.m. J. Visser en L. Grosze Nipper, Bevolkingsonderzoek Archeologie (NIPO - het marktonderzoeksinstituut i.o.v. het AIC), Archeologisch Informatie Cahier 10, Leiden 1996

i.s.m. C.A.C. Jansen (red.), Verantwoord vergeten: selectie in de archeologische monumentenzorg (Werkconferentie WVC/ROB, 15-4-1994), Archeologisch Informatie Cahier 8, Leiden 1994

Wie, wat en waar in de Nederlandse archeologie: Archeologische Almanak, AIC-Leiden/Uniepers-Abcoude 1992

'Twee jaar klassiek-archeologisch zeer geleerd', in: Lampas 27/2 (1994) 172-184

'Het zelfbeeld van de archeoloog', in: Orgaan van de Vereniging Archeologie en Publiek 1 (1991) 17-19


Wetenschappelijke publicaties over archeologisch onderzoek

Zie voor een volledige lijst de pagina Archeologisch Onderzoek op deze site
 

Populair-wetenschappelijk

'Oorlog om Bulgaars erfgoed', in: Archeologie Magazine 2007/2, 20-23

'Het best bewaarde geheim van Rome', in: Archeologie Magazine 2006/4, 38-41

'De tempels van Satricum, het grootste Nederlandse archeologische pro¬ject', in: Radar 96: Stand van zaken in de wetenschap, Haarlem (1995) 67-79

'Van oude daken', in: Dakinformatiemagazine 1992/5, 3-7

i.sm. D.J. Waarsenburg, 'Archeologie en onzin', in: Spiegel Historiael (1991/5) 300-305

i.s.m. D.J. Waarsenburg, 'Archeologisch onderzoek in Satricum: nieuws sinds 1985', in: Lampas 22 (1990) 19-43

'Horologium pacis: Augustus' zonnewijzer', in: Hermeneus 56 (1984) 27-33

'Satricum, incrocio di culture', in Archeoroma 5 (1983) 4-5

'Een archeologisch park in het hart van Rome', in: Hermeneus 55 (1983) 288-293
 

Beleid en opinie

'Droombeek', in: Rijksmuseum Twenthe Magazine, 2 (2007) 46-48

'Culturele organisaties: schijnzekerheden in een snel veranderende wereld', in: Management Consultant Magazine, 1 (2004) 24

‘De maatschappelijke rol van moderne kunstmusea', A. Barwegen (ed.), in: Het nieuwe museum? Maatschappelijke urgentie of eigenbelang, Museum Jan Cunen, Oss 2004, 41-47

'Erg goed erfgoed', in: MMNieuws 5/4 (2003) 1-2

'Samen staat u sterker: erfgoed in het digitale tijdperk', in: Cultureel Erfgoed toegankelijk, Monumentenstudiedag, NCM 2003,13-20

'Over en weer', in: Museumvisie 21 (2001/4) 19

'Virtuele samenwerking bij de Leidse Poort', in: MuseumVisie 26 (2002/2) 42-46

'Archeologie, publiek en de toekomst', in: Archeobrief 14 (2000) 7-9

‘Hyperinfo in Leiden', in: MMNieuws 8/2 (2000) 13

'Hoe gaat het met het Nederlandse bodemarchief?, in: Boekmancahier 36 (1998) 168-172

‘Internet: het revolutionaire communicatiemiddel?', in: Musea en Internet: wens en werkelijkheid (Ministerie BKZ, congres RAI Amsterdam 26 oktober 1998), [z.j.], 27-33

'Archeologische musea in het derde millennium', in: Archeobrief 7 (1998) 4-6

'Het digitale museum laat nog even op zich wachten', in: Museumvisie 21/4 (1997) 14-16

'An ideal pact with the devil', in: Museum Management and Curatorship 16/2 (1997) 192-204

'Cultural Heritage in the Information Age' , in: Bridging the Gap between Museums and Industry (EU Conference 'Multimedia access to the cultural heritage, Brussels, 5 June 1997) 15-21

'Archeologie en identiteit', in: Amsterdamse Boekengids Interdisciplinair 8 (1996), 24-28

'Publieksonderzoek archeologie', in: Boekmancahier 27 (1996), 133-135

'Openbaar erfgoed', in: Boekmancahier 29 (1996), 300-306

'The role of cultural heritage associations', in: European Heritage (Council of Europe) 3 (1995) 249-252

'Archäologie im Spannungsfeld zwischen staatlichen Institutionen und privaten Initiativen', in: Archäologische Informationen (Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte), 17/1 (1994 [1995]) 31-37

'Public awareness and archaeology: a task for the voluntary sector', in: Antiquity 67 (1993) 439-445
 

Voordrachten
 

Gastcollege Straatwaarden, i.sm.  Michiel Schwarz, CLUE en Fac.Sociale Wetnschappen/masters Bestuurskunde, 13 maart 2018, VU Amsterdam

Voordracht Straatwaarden, 22 februari 2018, Erfgoedhuis Almere

Voordracht en presentatie Straatwaarden, in kader Urban Books, 18 oktober 2017, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Voordracht over Straatwaardenonderzoek in context Msuuem om de hoek, 10 september 2017, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Voordracht Congres 'Analoog erdgoed in een digitale wereld', Limburgse Archeologiedagen, 14 september 2017, Posterholt

Driedaags Seminar Cultural Heritage & Sustainability, 23-25 november 2017, Universidad Externado, Bogota (Colombia)

Moderatie congres ‘Collecties voor de toekomst’, 24 april 2017, NMM Soesterberg

Moderatie internatinal conference ‘Museums and the loss of the encyclopaedic ideal’, Teylers Museum 20 april 2017, Haarlem

Keynote ‘Museums 3.0’, International Conference on Museums Communication and Cognition, 10-11 april 2017, Zhejiang University, Hangzhou

Keynote ‘Content or container? Museology as a discipline’, Cultural Heritage forum (Alliance 2030), 9 april 2017, Hangzhou [in druk MUSEUM, bimonthly Capital Museum, Beijing]

Moderatie fringe meeting ‘Wat is waarde’?, Nationale Monumentenstudiedag 10 november 2016, Schouwburg, Rotterdam https://erfgoedstem.nl/terugblik-nationaal-monumentencongres-2016/

Keynote ‘Differences in Approaches of Cultural Heritage Protection between China and Europe’, First Grand Canal of China International Summit, Hangzhou, 21 oktober 2016

Keynote KNAW-Boekman debat ‘Het culturele geheugen van Nederland’ 16 september 2016, KNAW Amsterdam

Moderatie afscheidscongres Theo Thomassen, De Brakke Grond, 13 mei 2016, Amsterdam

Voordracht ‘Heritage Reflections between China and Europe’, 2nd China-Netherlands Cultural and Media Forum, 22 april 2016, Provinciehuis Haarlem

Voordracht ‘Archiveren in Utopia’, archiefsymposium Archieven2020 DOD, 25 januari 2016 HvA

Voordracht ‘Archiveren in Utopia’, archiefsymposium Archieven2020 DOD, 25 januari 2016 HvA

Voordracht en bijdrage publieksdiscussie over Toekomst Wereldmuseum, Wereldmuseum, 28 oktober 2015, Rotterdam

Voordracht congrescyclus “Museum om de hoek”, 27 oktober 2015, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Voordracht ‘The Art of Institutional Forgetting in Museums’, op congres Museum Temporalities: Time, History and the Ethnographic Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, 26 november 2015, Leiden

Publieksvoordracht Museums Now – Collections: Goals or Means, Moscow Museum, 5 november 2015, Moskou

Voordracht ‘The Art of Institutional Forgetting in Museums’, op congres Museum Temporalities: Time, History and the Ethnographic Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, 26 november 2015, Leiden

Voordracht congrescyclus “Museum om de hoek”, 27 oktober 2015, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Voordracht en bijdrage publieksdiscussie over Toekomst Wereldmuseum, Wereldmuseum, 28 oktober 2015, Rotterdam

Lezing "Assessing the Collections of the Netherlands Theatre Institute" download (gepubliceerd als "Revaluing Theatrical Heritage Conference"), Kortrijk 22-23 januari 2013

Voordracht "Recente digitale ontwikkelingen & musea", symposium afscheid Dirk Houtgraaf, Naturalis 27 februari 2009 download

Voordracht "Historisch besef", Erfgoedarena, Reinwardt Academie, AHK Amsterdam, 16 april 2008 download

Key-note lecture "Stand van zaken eCultuur", debat Erfgoedarena Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland, 12 september 2007

Gastcollege "Alfa en WTC", Da Vinci Instituut Vrije Universiteit, 27 juni 2007 Gastcollege "Museale typologie", Design Academy Eindhoven, 9 maart 2007

Gastcollege "Material culture, museums, market and organised crime", Universiteit Leiden, 8 januari 2007 Gastcollege "Materiële cultuur, musea, markt en misdaad", Universiteit van Amsterdam, 28 november 2006Sprokkelhout
 

Proeve tentoonstellingskritiek, Hermitage a/d Amstel, Catharina de Grootste, zelfgeslepen diamant 2016, download

Roland Holsts gedicht op Nationaal Monument theosofisch? [ongepubliceerd]

Voordracht Cultuur als conversatie voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen NPB te Rhenen en Ede (2006-2007) download


ASYLUM

Soms verdwijnen belangrijke bronnen. Zoals de publicaties van het voortreffelijke LEM Learning Museum Network, een EU-ondersteund project tussen 2010 en 2013 van 23 partners uit 17 Europese landen en de VS op het gebied van museum- en erfgoededucatie, interculturele dialoog en lifelong learning. Het netwerk is sinds kort bij NEMO ondergebracht, maar de resources zijn nog niet beschikbaar. Hier de belangrijkste: Nicholls, A., M. Pereira and M. Sani (edd.), LEM Report 7. New trends in museums of the 21st century, The Learning Museum Network Project, 2013. download

Belangrijke publicaties die bibliografisch nauwelijks terugvindbaar zijn: Paul Schnabels fameuze pleidooi voor nieuwe omgang met het teveel aan collecties in Nederland, tijdens een symposium van de Ottema-Kingma Stichting en de Radbouw Universiteit, november 2012 in Leeuwarden: Schnabel, P., Onbeheersbaar en onbeheerbaar erfgoed. Over de zucht tot vermalen en de noodzaak tot ontzamelen” in: Onbeheersbaar erfgoed: zonder kennis geen keuze (Katholieke Universiteit Nijmegen, Ottema Kingma Stichting), Nijmegen: Van Til, 2013, 27-36. download

Bespreking van het (niet meer op het web vindbare) Labasse-rapport, Observations on the Communication of Scientific and Technical Knowledge, EC-Brussel, 1999. download rapport

Een uitstekend onderzoek van de European Expert Network on Culture naar participatieve vormen van governance in de erfgoedsector uit 2015 dat moeilijk te vinden is Mapping of practices in the EU Member States on Participatory governance of cultural heritage download

 

downloadColumn

Activist? Mij niet gezien. Tot het symposium Queering the Collections, op 19 maart j.l. in de OBA. Musea en archieven moesten er geïnspireerd worden om verhalen te vertellen over andere dan mainstream lusten, en dat die van alle tijden en plaatsen zijn. Cultureel zijprogramma voor Europride volgende zomer. Bedacht door IHLIA, het Amsterdam Museum en de Reinwardt Academie. Idee: evenwicht in beeldvorming. Geen zaak om de barricaden voor op te gaan, dacht ik. Lees verder

naar boven | inhoud: © 2007-2012 gordion cultureel advies

Deel deze pagina