Inhoud

Beleidsontwikkeling

Gordion kan optreden als vraagbaak, klankbord en procesontwerper ten behoeve van evaluatie, vernieuwing of aanscherping van beleid van een instelling of groepen instellingen. Dat kan gaan over bestaand beleid, maar ook over nieuw beleid.

Conceptontwikkeling

Gordion helpt zowel concepten bedenken als plannen operationaliseren voor tentoonstellingen, gedrukte of digitale publicaties, en PR- en communicatiecampagnes.

Communicatie

Culturele communicatie verschilt van zowel commerciële als wetenschappelijke communicatie. Gordion gelooft in de kracht van inhoudelijke gedrevenheid maar houdt oog voor de concurrerende vrijetijdsmarkt. Het helpt instellingen de grenzen te verkennen tussen reclame en missiewerk.

Onderwerpen

Musea en museologie, archeologie, depotproblematiek, geschiedenis, (archeologische) monumentenzorg, erfgoed- en cultuureducatie, vestingwerken, archieven, munten en penningen, EU en nationale beschermingssystemen roerend erfgoed, restitutie, technologie en samenleving, militaire geschiedenis, erfgoed WO II, beroepsregister en -code, branchevorming, kennisinfrastructuur, virtuele diensten, kennisdeling, informatiecentra, wetenschaps- en techniekcommunicatie 

Werkvormen

Gordion werkt het liefst in projectvorm. Dan is de rolverdeling tussen opdrachtgever en -nemer helder, en kunnen goed afspraken worden gemaakt over tijd, inzet, kwaliteit, kosten en informatiestromen. In afgezwakte projectvorm geeft Gordion ook wel begeleiding en coaching.

Sommige opdrachtgevers prefereren een turn key-aanpak, bijvoorbeeld bij samenstelling en eindredactie van schriftelijke of virtuele producten.

Ook geeft Gordion wel expertadvies, seminars and workshop, en modereert bijeenkomsten als congresvoorzitter en intervisiegroep- of gespreksleider.

Associaties

Sommige opdrachten zijn complex of vergen specifieke deskundigheid op terreinen als ontwerp, inhoud, of proces. Gordion werkt dan graag met onder meer de volgende collega's samen, als partner, onderaannemer of opdrachtgever.

Een zichtbare, semi-permanente relatie is sinds 2011 de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Reinwardt Academie, waar Gordion samen met dr. Hester Dibbits invulling geeft aan het lectoraat Cultureel erfgoed.

Marjolein de Boer - www.marjoleindeboer.nl
Wietske Blokker Tekst en redactie
Phil Compernolle
Zalsman Grafische Bedrijven - www.zalsman.nl
Ontwerper Chiel Veffer - http://www.chielveffer.tk/

Gordion is trotse sponsor van danser-choreograaf Sara Wiktorowicz.

En Gordion betreurt ten diepste het overlijden van zijn indrukwekkende compagnon Rob van Zoest, op 19 maart 2018.

Deel deze pagina